preloader

Wie kent niet de optische kubussen en
tekeningen van Maurits Cornelis Escher?

Intrigerende tekeningen in perspectief

Wat je in ze ziet, wordt bepaald door hoe je kijkt.
                            Wat jij aanvankelijk ziet, verschilt van wat iemand anders ziet.

Hoe je kijkt, wordt bepaald door de informatie die je over het object hebt, hoe je verwacht dat het object er volgens jou uit zou moeten zien - je referentiekader.

Het rare is dat wanneer twee verschillende personen die aanvankelijk iets anders zien,

met elkaar in gesprek gaan over wat ze zien, ze beiden uiteindelijk altijd hetzelfde zien. Wat de een  aanvankelijk zag én wat de ander zag, zien ze nu samen.

Het doel van Perspectief Webinars

is gezichtspunten bij elkaar brengen en zo informatie over een onderwerp compleet maken.

En op die manier het gezichtspunt van de ander leren begrijpen en waarderen. Zodat  je inziet dat alle mensen deel uitmaken van een geweldig schilderij, dat ingekleurd wordt door kennis, realiteit, levenservaring en passie.

In onze maatschappij lijkt het alsof mensen steeds verder van elkaar komen te staan en elkaar niet meer begrijpen en respecteren. Durf je op een andere plek  te gaan staan en de dingen en de mensen om je heen te bekijken vanuit nieuwe gezichtspunten?

Ook als het gaat om thema’s zoals levensstijl, gezondheid, of de bijzondere en unieke levenslessen van  Jezus? Durf je jezelf te verdiepen in de levensovertuigingen van je buurman en durft hij dat bij jou te doen?

Volg onze gratis webinars voor een uniek perspectief op
gezondheid en gezond oud worden (healthy ageing), lifestylekeuzen, levenslessen van de grote rabbi, bijbelse eindtijdprofetieën en nog veel meer.

Initiatief van:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Amersfoortseweg 18, 3712 BC, Huis ter Heide, Nederland

info@perspectiefwebinars.nl

+31 0653980855 (alleen Whatsapp). 

Quick Links