Matigheid past helemaal in het duurzaamheidsdenken waar de laatste tijd zoveel om te doen is. Andere betekenissen van matigheid is karigheid, soberheid, bescheidenheid en spaarzaamheid. Dit betekent dat je op heel veel verschillende gebieden matig kunt zijn. Een belangrijke voorwaarde voor matigheid is zelfbeheersing. In feite kun je alleen slagen […]