preloader

Tijdloze Levenslessen

Neem in de periode van 5 sept 2022 t/m 15 sept 2022,  van maandag t/m vrijdag van 19:00 – 20.00 u, deel aan deze interessante webinarreeks.

Zijn komst verdeelde de geschiedenis in tweeën. In voor en na zijn geboorte. Zijn leven is zo inspirerend dat nu, 2000 jaar later, een derde van de wereldbevolking volgeling van hem is.

Zijn biografie presenteert onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens. Zijn leer is van hoog moreel niveau, met de praktische elementen die wij allemaal vanzelfsprekend vinden wanneer het ons betreft: zorg voor zieken, gehandicapten en zelfs dieren; innerlijke kracht om felle tegenstand te weerstaan; mildheid van karakter en zelfopoffering en onvoorwaardelijke liefde, zelfs voor vijanden.

Jezus gaf meer dan 40 tijdloze gelijkenissen over het leven van alledag in zijn tijd, met praktische lessen over ons leven van vandaag.  Bijvoorbeeld, zijn iconische gelijkenis  De Zaaier.

Stilstaan om te willen luisteren naar wat hij te vertellen heeft, is een spannende ontdekkingsreis. 

Perspectief Webinars geeft je in acht gelijkenissen een vrijwel compleet beeld van de onderwijzing van Jezus. Download HIER het overzicht van het programma.

Wie is Jezus?

De naam van deze man is het meest bekend als scheldwoord, uiting van ergernis of vloek. Dat overkomt Mohammed, Boeddha of Krishna nooit.

Het opmerkelijke is dat niemand verlegenheid voelt om over Lenin, Mao of Hitler te praten, maar als je op een feestje de naam Jezus noemt het gesprek meteen een andere wending krijgt.

Als Jezus nu een slecht mens was geweest, een massamoordenaar of een dictator dan zouden we dit kunnen begrijpen, maar hij is juist de meest interessante man die ooit heeft geleefd.

Niemand heeft het leven van de mensheid zo ten positieve beïnvloed als hij.

 

 

Hij was van eenvoudige komaf, schreef nooit een boek en bekleedde nooit een openbare functie.

Hij was het toonbeeld van dienstbaarheid, niet uit op macht, maar toch razend populair bij alle mensen.

Hij was volkomen vrij:

  1. vrij van sociale vooroordelen,
  2. vrij van de invloed van de bezettende macht,
  3. vrij van de kleinzieligheid van de joodse leiders,
  4. vrij van oordeel en veroordeling,
  5. vrij van wat anderen van hem vonden,
  6. vrij van zinloze tradities,
  7. vrij van arrogantie.

En juist omdat hij vrij was, kon hij mensen bevrijden van schuldgevoelens en een minderwaardigheidsgevoel: zijn aanwezigheid werkte verheffend bij alle sociale klassen.

Hij was een meester in zelfbeheersing. Zijn uitspreken waren gevat en vaak ronduit humoristisch. Hij had een feilloos waarnemingsvermogen en verspilde geen woorden.

Hij hield van feestjes en het onderhouden van positieve sociale relaties.

Hij hield van zijn moeder, ofschoon zij en zijn broers en zussen er duidelijk moeite mee hadden dat de gevestigde orde zich aan hem stoorde. Zij maakten zich zorgen over de afloop.

Op zijn 30e had hij zoveel volgelingen, dat de jaloerse leiders met succes een uitgekiende lastercampagne tegen hem opzetten. Als gevolg daarvan werd hij op wreedaardige wijze vermoord.

Het goede nieuws is dat hij uit het graf opstond, en tot op de dag van vandaag is hij het onbetwiste voorbeeld van goedheid voor de mensheid en de absolute kampioen van compassie.

Onze tegenzin

Jezus is ontegenzeggelijk heel bijzonder. Meer dan de meerderheid wil erkennen. Waarom schrikken zovelen ervoor terug om vanuit een nieuw perspectief naar Jezus te kijken?

Komt het door de vooroordelen die we vanuit onze opvoeding hebben meegekregen?

Komt het door de hypocrisie van de kerkelijke mensen die we kennen?

Is het omdat de felle lichtstralen van zijn leven te diep doordringen tot de donkerste hoeken van ons leven?

Is het dat waar Jezus voor staat een bedreiging vormt voor onze ideeën over keuzevrijheid en onafhankelijkheid?

Is het dat denken aan God ons doet beseffen dat we  verantwoordelijkheid dragen voor hoe we ons leven inrichten?

Kan het zijn dat de naam van Jezus ons dwingt na te denken over fundamentele vragen over leven en dood en de antwoorden op die vragen onder ogen te zien?

Tijdloze Levenslessen

Neem vanaf 5 t/m 15 sept 2022, van maandag t/m vrijdag van 19:00 – 20.00 u, deel aan deze interessante webinarreeks.

Acht unieke levenslessen van Jezus


Tijdloze Levenslessen –
Introductie.
Ma 5 sept
De verrassingen van het koninkrijk.Di 6 sept
Als je ‘het’ vindt, neem dan de sprong.Woe 7 sept
Hoe ver je ook uit koers bent geraakt, je kunt altijd opnieuw beginnen..Do 8 sept
Zorg voor de mensen om je heen. Vr 9 sept
Gebruik het of verlies het. Ma 12 sept
Geld en status zijn niet belangrijk.Di 13 sept
Grootsheid wordt afgemeten aan nederigheid.Woe 14 sept
Wees volhardend, geef nooit op. Do 15 sept
  

Wanneer je de principes van Jezus een plek weet te geven in je levensstijl, sta je relaxter in het leven, waardoor je meer kunt genieten van de dingen die echte waarde hebben.

Initiatief van:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Amersfoortseweg 18, 3712 BC, Huis ter Heide, Nederland

info@perspectiefwebinars.nl

Quick Links